หลักการตี Trend line

May 18, 2016 admin No comments

คำถามที่สำคัญของนักเทคนิคหลายคนคือ Trend line นี่มันตีจากตรงไหนถึงตรงไหนกันแน่ หนังสือบางเล่มก็บอก High to High หรือ Low to Low (ตามตำราต่างประเทศส่วนมาก) แต่บางเล่มก็บอก Close to Close (ตามตำราในประเทศมักใช้แบบนี้)

จริงๆแล้วการตีเส้นแนวโน้มหรือ Trend line นั้นคือไม่มีจุดตายตัว ว่าต้องจาก High/Low หรือจาก Close หลักง่ายๆ คือให้ตียังไงก็ได้ให้เส้นแนวโน้มนั้นมีนัยสำคัญ โดยให้ผ่านจุดยอด จากจุดนึงไปจุดนึง ไม่ต้องคำนึงว่ามันจะเป็น High/Low หรือ Close กล่าวคือมันไม่มีหลักที่ตายตัว

หลักการตี Trend line 1

แต่ที่สำคัญ! ต้องตีให้ผ่านจุดยอดที่มีนัยสำคัญ อย่างน้อย 3 จุด! เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนมักตีเส้นแนวโน้มผิด ผมเห็นนักเทคนิคส่วนมากมักใช้การลากเส้นผ่านแค่ 2 จุด ซึ่งหากมีพิจารณาดูแล้วมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไร่ เพราะว่าการสร้างยอดใหม่ หรือฐานใหม่ มันเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้ว จึงทำให้การที่ลากเส้นผ่านเชื่อมต่อเพียง 2 จุด นั้นมันจึงฟังดูไม่มีนัยสำคัญอะไร แต่ถ้าการที่เส้นนั้นลากผ่านเชื่อมต่อถึง 3 จุด จะทำให้อนุมานได้ว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญ เส้นบริเวณดังกล่าวเริ่มมีนัยสำคัญ (จุดที่ว่านี้สามารถผสมระหว่างยอดและฐาน) และยิ่งราคาทดสอบเส้น Trend line นั้นมากกว่า 3 จุดขึ้นไป ก็จะยิ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเส้น Trend line นั้นๆนั่นเอง

 http://pantipforex.com/

Related Posts

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image