Trading Styles : สไตล์การเทรดของแต่ละคน

May 20, 2016 admin No comments

trading styles

Trading Styles : สไตล์การเทรดของเทรดเดอร์แต่ละบุคคล

การหาสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์แต่ละบุคคลนั้นค่อนข้างสำคัญ เนื่องจากจะเป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเทรด เนื่องจากหากสไตล์การเทรดที่เราเลือกนั้นไม่เหมาะสมกับบุคลิกหรือลักษณะนิสัยของเรา หรืออาจรวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของเทรดเดอร์แต่ละคน เหตุผลเหล่านี้ก็จะส่งผลทำให้การเทรดไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความคล่องตัว และสุดท้ายผลลัพท์ในการเทรดก็จะเสียตามไปด้วย เทรดเดอร์จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับแรกๆ

ในการเทรด Forex สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 

Day-trading

การเดย์เทรด คือการซื้อขาย หรือเปิดปิดออเดอร์ภายในวัน มีการซื้อขายภายในวันบ่อยครั้ง เล่นช่วงสั้นๆ ภาพในไม่กี่ชั่วโมง หรือไม่กี่นาที และที่สำคัญของเหล่าเดย์เทรดเดอร์นั้นคือไม่ถือสถานะข้ามวัน โดยวิธีนี้จะเป็นพวก Full-time trader เป็นส่วนมาก เนื่องจากต้องอาศัยการดูการเคลื่อนไหวของราคาตลอดทั้งวัน

ข้อดี : สามารถสร้างโอกาสในการเทรดได้บ่อยครั้ง การพลาดโอกาสบางสัญญาณอาจไม่ส่งผลกระทบต่อการเทรดเท่าไร่ เนื่องจากจะมีสัญญาณการเทรดเข้ามาใหม่อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งใช้เวลาการเทรดเพียงไม่กี่นาทีต่อ 1 การเทรด และที่สำคัญไม่ต้องรับความเสี่ยงการถือครองสถานะข้ามวัน

ข้อเสีย : การเทรดที่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ต้นทุนในการเทรดสูงขึ้นตามอย่างมาก และเดย์เทรดเดอร์ต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว เนื่องจากการเปิดปิดออเดอร์ต้องทำขณะนั้นทันที มิฉะนั้นอาจพลาดโอกาสสำคัญไปได้

 

Swing-trading

สวิงเทรดจะเป็นการเทรดเป็นรอบๆของการเคลื่อนไหวของราคา มักจะใช้กราฟราย 4 ชั่วโมง , รายวัน หรือรายสัปดาห์ เป็นตัวตัดสินใจการเทรด โดยสวิงเทรดเดอร์จะมีการถือสถานะข้ามวัน บางกรณีอาจถือข้ามสัปดาห์ก็เป็นได้

ข้อดี : มีเวลาตัดสินใจในการเข้าออกค่อนข้างเยอะ สามารถพิจารณาได้อย่างละเอียดก่อนจะเปิดหรือปิดออเดอร์ โดยวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำงานอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย

ข้อเสีย : ต้องอาศัยความอดทนในการรอค่อนข้างเยอะ เนื่องจากสัญญาณบางสัญญาณอาจค่อนข้างใช้เวลาเป็นวัน หรือเป็นสัปดาห์ และต้องอดทนต่อการแกว่งตัวขึ้นลงของราคาอีกด้วย

และอีกหนึ่งรูปแบบการเทรดคือพวก Algo / Automated trading หรือคนไทยมักเรียนกพวกที่เทรดเป็นระบบ

Trading Styles

การใช้ระบบเทรดอัตโนมัตคือเราไม่ต้องมานั่งมอนิเตอร์หน้าจอในการเทรด คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่สั่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติตามที่เรากำหนดเงื่อนไขเอาไว้ เราเพียงแค่ดูผลการเทรดของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น และจัดการความระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพในการเทรด

ข้อดี : การใช้ระบบการเทรดอัตโนมัตินั้นสามารถตัดอารมณ์ในการเทรดออกไปได้ และที่สำคัญเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอในการเทรด ค่อนข้างมีเวลาที่อิสระมาก

ข้อเสีย : การเขียนโปรแกรมในการเทรด อาจต้องใช้ทักษะที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งแบบระบบการเทรดนั้นส่วนมากจะที่ผลลัพธ์ที่ดีในอดีต แต่พอนำมาใช้จริงในปัจจุบันอาจไม่ดีนัก เนื่องจากสภาพตอนทดสอบระบบกับตอนนำมาใช้จริงอาจเปลี่ยนแปลงไป

 

ทีมงาน : pantipforex.com

Related Posts

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image