หลังจากการเทรดเสร็จสิ้น

May 25, 2016 admin No comments

สิ่่งที่เราควรทำหลังจากที่การเทรดนั้นจบสิ้นไปแล้ว คือ

สิ่งที่เราควรทำหลังจากที่การเทรดนั้นจบสิ้นไปแล้ว

  1. บันทึกในการเทรด – บันทึกสิ่งต่างๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือแผนภาพ ในการเทรดที่เกิดขึ้นในวันนี้ของเรา ทุกๆออเดอร์ที่เปิด ว่าจุดเข้าออกตรงไหน ณ เวลาใด พร้อมเหตุผล
  2. ทบทวนการเทรด – ต่อจากการบันทึกคือ ควรทบทวนการเทรดของเราเพื่อดูประสิทธิภาพในการเทรดและพฤติกรรมต่างๆในการเทรดของเราเอง ว่า เราทำตามแผนไหม? , เราพลาดการเข้าออกไหม? , เกิดการเทรดที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นไหม? เป็นต้น โดยการตรวจสอบพอร์ตก็สักอาทิตย์ละครั้ง ตามสมควร แต่พวกทบกวนการเทรดที่เกิดขึ้น ต้องทำทันทีทุกวัน เพื่อที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่แย่ๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และเพื่อไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตถัดไป
  3. ประเมินความเสี่ยงการถือครองสถานะข้ามวัน (กรณีต้องถือสถานะข้ามวัน) – ถ้าคุณมีสถานะที่ถือข้ามวัน คุณจะต้องประเมินความเสี่ยงดังกล่าว เนื่องจากอาจเกิด Gap risk (ราคากระโดดเปิด Gap) เพื่อปรับให้เหมาะสม
  4. เตรียมแผนที่จะเทรดวันต่อไป

นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมองข้าม การที่จะเทรดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง การทำบันทึกการเทรดในทุกๆวันเป็นสิ่งจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ได้อย่างมั่นคง

Discipline is the bridge between goals and accomplishment.” – Jim Rohn

วินัยเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จ – จิม รอน

ทีมงาน : pantipforex.com

Related Posts

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image