การทะลุหลอก (Fail breakout)

May 26, 2016 admin No comments

การทะลุหลอก

มีนักวิเคราะห์กราฟอยู่ 2 กลุ่มที่คิดต่างกันในเรื่องการทะลุหรือการ Break ของราคา ในกราฟรูปแบบต่างๆ เช่นเวลาทะลุเส้นแนวโน้ม (Trend line)  โดยที่

  กลุ่มแรก คิดว่า ช่วงขณะที่เกิดการ Break ของราคาจะมีความน่าเชื่อมากในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน คือประมาณว่าช่วงที่จะทะลุแรง ๆ , เกิดแท่งเทียนขนาดใหญ่ , ATR สูงๆ หรือไม่ก็ปริมาณซื้อขายเป็นจำนวนมาก เป็นต้น โดยเหตุผลเหล่านี้มักจะเป็นการทะลุที่แท้จริงเพื่อเปลี่ยนแนวโน้ม

กลุ่มสอง คิดว่า ตรงกันข้ามกันกลุ่มแรก คือ ช่วงขณะที่เกิดการ Break ของราคาจะน่าเชื่อถือมากในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่ำ เช่น แท่งเทียนเป็น Doji , ATR ต่ำๆ หรือปริมาณการซื้อขายค่อนข้างน้อยกว่าปกติ เป็นต้น

ความคิด 2 ความคิดนี้เป็นเพียงความเชื่อของนักเทคนิคแต่ละกลุ่ม ไม่มีถูกผิด สิ่งที่สำคัญของเทรดเดอร์คือเพียงแค่ วางแผนกลยุทธ์ว่า ถ้าหากเกิดการทะลุจริง นั้นควรจะทำอย่างไร และถ้าหากเกิดการทะลุหลอกเกิดขึ้น ควรจะทำอย่างไรต่อ โดยควรวางแผนการเทรดให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ไม่คิดเข้าข้างทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เพราะย้ำเสมอว่า เราไม่สามารถกดหนดทิศทางตลาดได้ แต่เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราทำได้

 

ทีมงาน : pantipforex.com

Related Posts

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image