ทำความเข้าใจโปรแกรมซื้อขายเบื้องต้น

May 26, 2016 admin No comments

ปกติโปรแกรมซื้อขายที่ใช้ในการเทรดจะมีลักษณะคล้ายๆกัน จะประกอบด้วยส่วนหลักๆก็คือ กราฟและเครื่องมือต่างๆ , คำสั่งออเดอร์ซื้อขาย , การเคลื่อนไหวของราคา (Bid-Offer) สินค้าต่างๆที่เทรด และ ข้อมูลของพอร์ต

platform

การอ่านกราฟเบื้องต้น

หลักๆของรูปแบบกราฟที่เทรดเดอร์ส่วนมากนั้นใช้กันมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1) Line graph 2) Bar graph และ 3) Candle graph

line graph

Line graph : เป็นการแสดงข้อมูลรายปิดของวันในแต่ละวันมี Plot ลงบนกราฟ โดย Line graph นั้นจะเป็นการรวบข้อมูลทั้งหมดให้แสดงเพียงข้อมูลเดียวเป็นเพียงเส้น 1 เส้น โดยจะมีประโยชน์เมื่อใช้มองภาพใหญ่ แต่จะพลาดข้อมูลหลายๆอย่างเช่น ราคาเปิด ราคาสูงสุด ต่ำสุด

 

bar graph

Bar graph : แสดงข้อมูลทั้งหมดประกอบภายในกราฟ ทั้งข้อมูลราคาปิด ราคาปิด ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด ภายในวันนั้นๆ โดยส่วนมากเป็นที่นิยมในยุโรป

 

candle graph

Candle graph : เช่นเดียวกับ Bar graph แต่จะแตกต่างตรงที่ลักษณะของกราฟที่คล้ายแท่งเทียน โดยเป็นที่นิยมในเอเชีย

ในแต่ละแท่งเทียนได้เป็นตัวแทนของ 1 ช่วงเวลาที่เราเลือกในการกำหนดที่จะแสดงบนกราฟ เช่น 1 แท่งเทียนต่อ 1 วัน หรืออาจเป็น 1 แท่งเทียนต่อ 240 นาที เป็นต้น โดยแต่ละแท่งเทียนจะแสดงข้อมูล ราคาเปิด / ปิด / สูงสุด / ต่ำสุด

แท่งเทียนจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 1 ) ตัวเทียน และ 2 ) ไส้เทียน

ตัวเทียน จะแสดงราคาเปิดและปิด ถ้าตัวเทียนเป็นสีเขียว ก็แสดงว่าราคาปิดบวก คือราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แต่ถ้าตัวเทียนเป็นสีแดง ก็แสดงว่าราคาปิดลบ คือราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

ไส้เทียน จะแสดงถึงราคาสูงสุด และต่ำสุดของวัน

bullish candle

ตัวอย่าง Bullish Candle

bearish candle

ตัวอย่าง Bearish Candle

ทีมงาน : pantipforex.com

Related Posts

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image